Joodse feestdagen

Joodse Feestdagen

Veel Joodse feestdagen zijn seizoensgebonden. Ze waren vroeger gebonden aan het leven op het land. Dit geldt o.a. voor Pesach in het voorjaar, Sjavoeot in de zomer en Soekot in de herfst. Deze feesten herinneren aan de uittocht uit Egypte en worden daarom ook wel de pelgrimsfeesten genoemd.
Tijdens sommige feestdagen en op Sjabat mag niet worden gewerkt (dus ook niet schrijven, reizen, vuur maken, electriciteit gebruiken).

Officieel beginnen de Joodse feestdagen op de voorgaande avond bij zonsondergang.

Joodse feestdagen